Kedi ve Köpeklerin Üriner Sistem Hastalıkları, Prof.Dr.Mahmut OK

 

Kedi ve Köpeklerin Üriner Sistem Hastalıkları

Prof. Dr. Mahmut OK

11 Ocak 2020 Cumartesi, ANKARA

(Önceki Eğitim ;9 Nisan 2017 Ankara)

Program:

9:00-9:30 Karşılama, kayıt.

Üst üriner sistem hastalıkları

·         Akut ve kronik renal yetmezlik

·         Pyelonefritis

·         Glomerular hastalıklar

·         Nefrotik sendrom

Alt üriner sistem hastalıkları

·         İdrar kese hastalıkları (Sistitis, FLUT)

·         Ürolithiazis

·         Üretral hastalıklar

Prostat hastalıkları

·         Prostatitis

·         Prostat hiperplazisi

·         Prostat tümörü

Hastalıklara tanısal yaklaşımlar

Hastalıklara tedavisel yaklaşımlar

16:30-17:00 Tartışma ve Genel Değerlendirme

Katılımcı Sayısı:10-25 kişi

Kayıt:

Veteriner Hekim         : 360TL, (E.Ö:340TL), Abone: 280 TL,(E.Ö.260 TL)

2019 Mezunu/Öğrenci : 325TL, (E.Ö:305 TL),  Abone:250 TL, (E.Ö:230 TL)

Klinik Abone              :  310 TL , (E.Ö:290 TL)  

Öğrenci Özel Fırsat    :  200 TL

*Erken Ödeme (E.Ö) İndirimi: 1 Ocak 2020 Çarşamba günü 17:00 ye kadar yapılan ödemeler için geçerlidir.

Ücrete Dahil:

  • Eğitim

  • izleyici notları

  • Sürekli ve sınırsız çay kahve, su

  • Ara ikramlar,

  • Öğle yemeği

  • Sertifika

Kayıt: Eğitim Kayıt Formu için tıklayınız.
Yer:Ankara