VETA MAT

Küçük Hayvanlar İçin Kauçuk Altlık

Detay bilgi için tıklayınız

V-gel® türlere özel ilk, gerçek supraglottik hava yolu cihazıdır.

Cihazın çekirdek teknolojisi,  ilk olarak,  ’i-jel’ havayolu cihazı (www.i-gel.com), global boyutta önemli hasta ve kullanıcı faydaları sağlayan, insan anestezi ve resüssitasyon hava yolu yönetim sektörü içinde etkin kullanımı ile kanıtlanmıştır.Docsinnovent® hava yolu yönetim cihazları içinde yenilik lideridir. Cihazın kurucuları ‘i-gel’ ürünlerini ve imalat teknoloji geliştirme programını tamamen piyasa realizasyonuna yönlendirmiştir. Yoğun bir yeni araştırma ve geliştirme programı sonrası, Docsinnovent insanlarda deneyimlenen aynı faydaları; ilk türlere özel  supraglotik hava yolu cihazları ile veteriner hekimliğe ait anestezi ve resüssitasyon sektörüne getirmektedir.

 ‘v-gel’ adı ‘v’ ‘veteriner’ için,  ‘gel’ hava yolu ve özofageal yapılar etrafındaki travmasız yüksek kalite basınç contası vermek için, anatomik olarak şekillendirilme özelliği ile katkıda bulunan çok yumuşak bir jele benzer materyal kullanmayı belirtmek için türetilmiştir. ‘v-gel®’ uluslararası patentli, veteriner anestezisi için önemli faydalar sağlayan radikal bir yeniliktir:

 v-gel® faydaları

Daha güvenli anestetikler ve süper rahat hasta iyileşmeleri anlamına gelen, larinjeal ve trakeal travmadan kaçınan yüksek kalitede bir basınç sızdırmazlığı vermek için yumuşak jele benzer bir materyal ile kombine edilen anatomik uyumlu özellikler.

Hızlı, kolay, güvenli ve stressiz cihaz uygulamaları.

Ameliyat sonrası öksürme ve öğürme olmaması.

Cihaz içinde büyük hava yolu kanalından dolayı soluk almada düşük hava yolu  direnci.

Uçucu anestetik maddelerin sızıntısını sınırlayan yüksek kalite basınç sızdırmazlığı, böylece anestezi de sağlık ve güvenliği geliştirme ve hasta koku hassasiyetinin – tavşanlardaki genel bir problem – üstesinden gelinmesi.

Reflu sıvısının olası solunmasını önlemek için oldukça etkili bir üst özofagus sızdırmazlığı için süper yumuşak konturlanmış uç.

Yeniden solutma ölü-alanı azaltmak ve yüksek kalite gözlemlemeyi kolaylaştırmak için integral gaz numune alma portu.

Hastaya zarar veren cihazı durdurmak ve hava yolunu kapatmak için integral ısırma bloğu.

Çapraz enfeksiyonu ortadan kaldırmak için otoklav sterilizasyonuna imkan veren materyal.Ne yapar

v-gel® ile genel  anestezi ve resüssitasyon esnasında endotrakeal tüp intübasyonuna ihtiyaç olmaz. Dolayısıyla anestezi hava yolu ile ilgili morbidite ve mortalite sorunlarını azaltır. Yüksek derecede etkili ve verimli hava yolu tesis etmek amacıyla veteriner hekimlik kullanımı için özel olarak araştırılmış, tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

 Nasıl çalışır

v-gel® şekli  tasarlanmış olduğu her hayvan türündeki üst hava yolu anatomik yapılarının bir aynası olmak için şekillendirilmiştir. Uygun ve süper yumuşak basınç sızdırmazlığının ince bir ayarını sağlamak için kendine has bir yumuşak jele-benzer materyal ile bir cisim teşkil eder.  Bu elementler hastalara doku kompresyonu ve displasman travmasını ortadan kaldıran perifaringo-larinjeal çerçevesi ve üst özofagus etrafında yüksek kalitede bir sızdırmazlık ile uzman bir kullanıcıya hızlı, kolay, doğru ve güvenli bir hava yolu cihazı yerleştirmesi sağlamaktadır.

Ebatlar

v-gel® kedi ve tavşan aparatları türün anatomik yapısına uygun olarak altı farklı boyda hazırlanmıştır. Resimde ebatlar arasındaki farklılıklar canlı ağırlıklara göre gösterilmiş olmasına rağman, gerek kedi ve gerekse tavşanlarda ağırlık değişimine göre çene ve boğaz yapısı değişiklik göstermemektedir. Burada esas alınan hayvanların normal yaş gelişimine göre canlı ağırlıkları gösterilmiştir. O nedenle ağırlıktan ziyade yaşına göre aparat tercihi yapılır.

Kediler için gösterilen boylarda aynı ağırlıklar için farklı boylar bulunmaktadır. Bu uzun ve kısa çeneli ırklarda farklı kullanım içindir. Cihazın yutak kısmındaki boy aynı olmasına rağmen dış kısımlarının boyu farklıdır. Kısa çeneli ırklarda uzun ebat kullanımı, cihazın sabitlenmesinde ve çalışma esnasında sorun yaratabilir.

Araştırma ve geliştirme

v-gel® araştırma ve geliştirme programı birkaç senedir yürütülmektedir ve yoğun literatür araştırması yürütülmesini içermektedir. Her ilgili hayvan türü ile kapsamlı ölümden sonraki  boyun disseksiyon analizi; anatomik modelleme; CAD modelleme; radyolojik görüntüleme; ve süper yumuşak jele benzer materyal ile kombine edildiği zaman trakeal ve üst hava yolu travması sorunlarını gidermek için yüksek kalitede bir sızdırmazlık veren anatomik hava yolu yapılarını aksettirmek, doğru şekilleri elde etmek için yoğun prototipleme yapılmaktadır. Bundan sonra devamla, onaylandıktan sonra İngiltere ve Avrupa genelinde hem özel veteriner hekimlik uygulamalarında hem de üniversite hastanelerinde yürütülen büyük çapta hasta klinik denemelerine götürmüş olan ilk analiz ve değerlendirme için sahibinin rızası ile ön klinik denemeler yürütülmüştür.

Dolayısıyla v-gel® çeşitli ve kullanım deneyi olan uzman kullanıcıların bir ürünüdür.  

Gelişmiş hava yolu yönetimi

v-gel® öncelikle bir ‘gelişmiş veteriner hava yolu yönetim sistemi’ uygulamasıdır. Hasta gözlem ekipmanı ile birlikte tüp tutucu (d-grip), bağlayıcı materyal (V-Tie); cihaz kayganlık yağlama jeli (VetTube™) veteriner hekimlik uygulamasında gelişmiş hava yolu yönetimi uygulamasını daha iyi duruma getirmek için önemli tamamlayıcı bileşenleri sağlamaktadır.

Kedilerde Anestezide Havayolu Yönetimi Seçenekleri

Kaynak:Amerikan Kedi Hekimleri Derneği, Kedi Anestezi Rehberi, (AAFP) Feline Anesthesia Guidelines,  Journal of Feline Medicine and Surgery (2018) 20, Sayfa 619 (açmak için tıklayınz)

Hava yolu seçeneği Avantaj Dezavantaj

Endotrakeal tüp (ETT) manşetli

İki tip manşet mevcuttur:

1) Düşük hacimli yüksek basınç

2) Yüksek hacimli alçak basınç

>Güvenli bir hava yolu sağlar

>Manşet doğru şekilde şişirildiğinde oksijen veya inhalant anestezik ajan sızıntısı olmaz

>Aspirasyonu önler

>Mekanik ventilasyona izin verir

>Ucuz

>Yerleşim görsel olarak teyit edilebilir

>Atravmatik olarak yerleştirmek için beceri gerektirir

>Yerleştirme için supraglottik hava yolu cihazından (SGAD) daha derin bir anestezi düzlemi gerektirir

>Travmatik entübasyon laringeal hasara yol açar

>Kafın aşırı şişirilmesi nekroz veya yırtılma gibi trakeal hasara neden olabilir. Şişirilmiş manşetin daha büyük boyutları nedeniyle bu, yüksek hacimli manşetler için daha büyük bir risktir.

>Faringeal / laringeal rahatsızlık veya stenoz ile sonuçlanabilir

 Endotrakeal tüp;
(ETT) kelepçesiz

>Patent hava yolu sağlar

>Trakeal yırtık riskinde azalma

>Yerleşim, aritenoidler arasında ETT'nin görselleştirilmesiyle doğrulanabilir

>Aspirasyondan korumaz

>İnhalant anestezik ajanlar ve oksijen, tüpün dışından sızabilir *

>Manuel veya mekanik ventilasyon sırasında sızıntı meydana gelir *

>Yardımlı ventilasyon sırasında yetersiz akış hacimi sağlayabilir

V-Gel CAT
Supraglottik hava yolu cihazı(SGAD)
(Docsinnovent)

>Kedi ile birlikte bir ETT'den çok daha basit ve yüzeysel bir anestezi düzlemine yerleştirilebilir

>Bir ETT'den çok daha hızlı ve daha az deneyim ile yerleştirilebilir

>Çıkarıldıktan sonra faringeal / laringeal rahatsızlık veya stenoza neden olmaz

>ETT'ye kıyasla kullanımdan sonra daha yüksek gıda alımı

>Mekanik havalandırma mümkün

>Soluk borusuna girmez; bu nedenle trakeal tahrişi önler

>Tekrarlanan anestezi için daha iyi tolere edilebilir (örn. Birbirini izleyen günler)

>Oral prosedürler için çok fazla yer kaplayabilir

>Hasta pozisyonundaki değişikliklerle yerinden oynayabilir

>Doğru yerleşim görselleştirme ile teyit edilemez

>Mekanik havalandırma mümkündür, ancak yalnızca 16 cmH2O'ya kadar test edilmiştir

>Daha yüksek başlangıç maliyeti ancak çok kullanımlı bir cihaz olarak tasarlanmıştır

Yüz maskesi

Kedinin yüzüne uyan ve çıkarılabilir lastik contalı maskeler mevcuttur

>Preoksijenasyon için ideal

>Anestezi sırasında oksijen ve inhalant anestezik ajanları uygulamak için kullanılabilir

>Prosedürel sedasyon sırasında oksijen sağlamak için kullanılabilir

Yardımlı ventilasyon sağlamak için acil durumlarda kullanılabilir

>İlave inhalant ajan gerektirmeyen kısa prosedürler sırasında oksijen sağlamak için uygundur (örneğin, enjekte edilebilir anestezi altında hadım etme)

>Hava yolunu aspirasyondan korumaz

>Boyun fleksiyonu ile hava yolu tıkanıklığı oluşabilir

>Oksijen ve uçucu anestezik ajanların kaçağı *

>Yardımlı veya mekanik ventilasyon mide şişkinliğine neden olur

>Çok büyükse, yeniden solunum gerçekleşir

Hiç bir şey >Maliyet yok

>Hava yolunu korumanın yolu yok

>Oksijen veya inhalant anestetik sağlama yeteneği yok

>Havalandırmayı destekleme yeteneği yok

:Not:Soluma sonu CO2'yi izleme yeteneği, ETT'lerin ve SGAD'lerin doğru şekilde yerleştirildiğinin doğrulanmasına izin verir.

* Atık anestezik gazlar personel için potansiyel bir tehlike oluşturur

Tedarik

v-gel® dağıtım ve satışı, üretici firma Docsinnovent®Türkiye tek yetkili Distribütörü ProbMed çözüm ortağı VETA D tarafından Avrupa fiyatlarıyla yapılmaktadır.

Cinsi Fiyatı(*) Açıklama
v-gel Cat   1 Adet stokta kalmadı (C1,C2,C3,C4,C5,C6)
v-gel Cat 6'lı Set  stokta kalmadı (6 farklı ebatlı set)
v-gel Rabbit  1 adet Stokta Kalmadı (R1,R2,R3,R4,R5,R6)
v-gel Rabbit 6'lı Set 528 £ (6 farklı ebatta Set)
D-grib Tube Holder  1 adet Stokta Kalmadı Hortum tutucu
Vet-Lube Spray 30cc, 1 Adet Stokta Kalmadı Kayganlaştırıcı spray

(*)KDV (%8) hariç İngiliz Sterlini cinsinden fiyatlardır( Üretici ülke İngiltere'deki satış fiyatlarıdır). Stoklarımzda sadece v-gel Rabbit altı boydan oluşan set bulunmaktadır.

Sipariş formunu gönderin, ödemenizi yaparak siparişinizi kesinleştirin, 24 saat içerisinde ürününüz kargoya verilsin.

Bağlantı açılmadığı takdirde v-gel Cat&Rabbit Sipariş Formu tıklayınız veya bağlantıyı (https://form.jotform.co/vetabilgi/vgel) kopyalayıp adres çubuğuna yapıştırınız. (engellenen içeriğe izin vermeniz gerekebilir)

 Ürün ve siparişle ilgili ayrıntılı bilgi için;

 VETA D

0544 211 10 04

veta.bilgi@gmail.com